Bari Słupek Dps3 60 197 Blum Hikora 100407084

1553,00